Dzień: 2020-06-19

lockout

System LOCK OUT – izolacja energii

Urządzenia Lock Out (LOTO) Zgodnie z normami, urządzenia wyprodukowane po 2 stycznia 1990 roku powinny być tak zaprojektowane, aby możliwe było stosowanie systemu Lockout-Tagout. Urządzenia LOTO muszą spełniać następujące wymagania: konstrukcja powinna być trwała i uwzględniać warunki w jakich będzie pracować; powinny być standaryzowane, muszą być tak zaprojektowane, aby ich usunięcie nie wymagało od pracownika…

Close
Menu