Statecznik lampy wyładowczej

Definicja IESNA: urządzenie używane z lampą wyładowczą w celu uzyskania obwodowych warunków (napięcie, prąd, kształt fali) koniecznych do jej uruchomienia i działania.

lampa wyładowczaDziałanie wyładowczych źródeł światła takich jak lampy fluorescencyjne (świetlówki) i wysokoprężne lampy wyładowcze (HID) polega na łuku elektrycznym przechodzącym między dwiema elektrodami.
Właściwości elektryczne są regulowane przez statecznik lampy wyładowczej.

Statecznik lampy wyładowczej:

  • zapewnia właściwe warunki elektryczne konieczne do ustanowienia łuku między dwoma elektrodami
  • reguluje przepływ prądu elektrycznego w lampie, aby ustabilizować strumień świetlny
  • dostarcza prawidłowe napięcie niezbędne do właściwego działania lampy i może kompensować wahania napięcia prądu elektrycznego

Tradycyjne stateczniki lamp fluorescencyjnych, typu elektromagnetycznego, działają przy częstotliwości napięcia równej 50 Hz. Od wczesnych lat osiemdziesiątych coraz bardziej popularne stają się elektroniczne stateczniki lamp wyładowczych pracujące z częstotliwościami wynoszącymi od
20 do 60 kHz. Te wysokie częstotliwości działania powodują, że systemy oświetlenia przetwarzają energię elektryczną na światło efektywniej niż systemy pracujące ze standardowymi elektromagnetycznymi statecznikami lamp wyładowczych

Definicje

wyładowanie łukowe – wyładowanie elektryczne w atmosferze zjonizowanego gazu.
Przykładami lamp, które wykorzystują łuk do produkcji światła są lampy fluorescencyjne i wysokoprężne lampy wyładowcze.

elektrody – element służący jako urządzenie końcowe zatopione w każdym z końców lampy wyładowczej

IESNA – Północno-amerykańskie Towarzystwo Techniki Świetlnej

strumień świetlny – całkowita ilość światła emitowanego z danego źródła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista). Robi się to na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego).

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu obowiązujących regulacji prawnych. Nie stanowią również oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakiegokolwiek sprzętu. Pamiętaj, że nieumiejętne majsterkowanie przy instalacji elektrycznej może grozić porażeniem prądem elektrycznym!

Komentowanie jest wyłączone.