Wdrażanie Systemu LOTO

sieć

Wdrażanie systemu Lock Out / Tag Out, wymaga szczegółowych analiz i drobiazgowego przygotowania całego procesu. wstępny etap obejmuje:

 • inwentaryzację posiadanych maszyn/urządzeń;
 • określenie, czy jest możliwy wybór trybu pracy,
 • kontrola, czy urządzenie jest zabezpieczone przed niespodziewanym uruchomieniem,
 • sprawdzenie, czy może nastąpić kumulacja którejkolwiek z energii, jeśli tak to czy dostępne są urządzenia pozwalające unieszkodliwić zakumulowaną energię,
 • sprawdzenie środowiska pracy, które może mieć wpływ na dobór wyposażenia LOTO.
 • opracowanie procedur dla wybranych urządzeń,
 • wybór systemu blokad Lock out – jednolitego systemu dla całego przedsiębiorstwa,
 • dostosowanie i ewentualną modernizację wytypowanych urządzeń w celu uzyskania wymaganej liczby punktów blokowania energii;
 • program szkoleń dla pracowników:
  • upoważnionych (np. pracowników działu technicznego),
  • narażonych (np. operatorów),
  • pozostałych (firm zewnętrznych praacujących w obszarach z wdrożonym systemem LOTO).

Wdrażanie systemu Lock Out / Tag Out jest kończone przez oznakowanie wszystkich punktów blokowania energii oraz opracowanie instrukcji postępowania. Aby system LOTO mógł poprawnie działać, należy wyznaczyć koordynatora systemu, który będzie nadzorował i weryfikował procesy związane z procedurami Lock out. System LOTO powinien być ciągle doskonalony poprzez takie działania jak: monitorowanie, audyty i przeglądy.

Procedury Lock Out (LOTO) przy uruchamianiu

Równie ważne jest postępowanie przy załączaniu zasilania urządzenia po wykonaniu prac serwisowych. Schemat działań powinien być następujący:

 • Sprawdzenie wszystkich stref urządzenia, czy nie pozostały elementy, które nie powinny znajdować się w strefie pracy urządzenia.
 • Sprawdzenie, czy w strefach pracy urządzenia nie znajdują się nieuprawnione osoby.
 • Sprawdzenie, czy wszystkie prace przygotowawcze zostały zakończone. Potwierdzić to powinny wszystkie osoby, które wykonywały prace przy urządzeniu.
 • Poinformowanie wszystkich osób związanych z przeprowadzanymi pracami o uruchamianiu urządzenia.
 • Odblokowanie źródeł energii, które zostały zablokowane.
 • Załączenie energii i uruchomienie maszyny.

Nie każde prace serwisowe i diagnostyczne, mogą być realizowane po odcięciu źródeł energii. Zabezpieczenie pracownika przeprowadzającego regulacje takiej maszyny stanowi duże wyzwanie. W sytuacji braku możliwości odcięcia energii należy ją maksymalnie ograniczyć i monitorować. W tym celu stosuje się identyfikacje zagrożeń i ocenę ryzyka.


Opublikowano

w

przez

Tagi: